Algemene voorwaarden


OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Oh my goodies. Termen zoals "wij", "ons" en "onze" doorheen de site verwijzen naar Oh my Goodies. Oh my goodies biedt deze website, met alle informatie, tools en services beschikbaar van deze site aan jou, de gebruiker, aan op voorwaarde dat je alle termen, voorwaarden, beleid en mededelingen zoals hier vermeld aanvaarden.

Door onze website te bezoeken en/ of iets te kopen van ons, verbind je je tot onze "Service" en ga je akkoord om gebonden te zijn door de volgende termen en condities (“Terms of Service”, “Terms”), waaronder die aanvullende voorwaarden en het beleid waarnaar verwezen wordt en/ of beschikbaar via hyperlink. Deze "Terms of Service" zijn van toepassing op alle gebruikers van deze site, inbegrepen zonder limiet gebruikers die gewoon bezoeken, leveranciers, klanten en verkopers.

Lees deze "Terms of Service" aandachtig  voor je onze website bezoekt of gebruikt. Door onze site te bezoeken of te gebruiken op welke manier dan ook, ga je akkoord gebonden te zijn met deze "Terms of Service". Indien je niet akkoord gaat met al deze termen en voorwaarden, dan mag je de website niet gebruiken op welke manier dan ook. 

Alle nieuwe features of tools die aan de huidige shop worden toegevoegd zijn ook onderwerp van deze "Terms of Service". Je kan ten alle tijde de meest nieuwe versie van deze "Term of Service" terugvinden op deze pagina. We hebben het recht om elk deel van deze "Terms of Service" op elk moment te updaten, te veranderen of te vervangen. Het is jouw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op veranderingen. Jouw voortdurend gebruik van of bezoek aan de website volgend op het posten van wijzigingen bepaalt aanvaarding van deze wijzigingen.

Onze shop wordt gehost door Shopify Inc. Zij voorzien ons met het online e-commerce platform dat ons toelaat om producten te verkopen aan jou.

SECTIE 1 - ONLINE STORE VOORWORDEN

Door akkoord te gaan met deze Terms of Service, geef je aan dat je meerderjarig bent, of geef je aan dat je volwassenen bent en toestemming geeft aan jouw kinderen om deze site te gebruiken. Je mag onze producten niet gebruiken voor illegale of onbevoegde doeleinden, noch mag je, in de zin van Service, geen enkele wet in jouw jurisdictie overtreden (inbegrepen maar niet beperkt tot copyright regelgeving). Je mag geen virussen of een andere destructieve code doorzenden. Een breuk of schending van deze Terms zal resulteren in een onmiddellijke beëindiging van jouw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE CONDITIES

We behouden ons het recht voor om diensten te weigeren aan iedereen om welke reden dan ook op elk gewenst moment. U begrijpt dat uw inhoud (exclusief uw creditcardgegevens ), ongecodeerd kan worden overgedragen en omvatten (a) overdracht via verschillende netwerken ; en (b) wijzigingen en aanpassingen aan de technische vereisten van het verbinden van netwerken of apparaten. Credit card informatie wordt altijd gecodeerd tijdens de overdracht via netwerken.
U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, wederverkopen of exploiteren van enig deel van de Service, het gebruik van de Service of de toegang tot de Service of elk contact op de website via welke de dienst wordt verricht, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ons . De titels gebruikt in deze overeenkomst zijn opgenomen voor alleen het gemak en zal deze voorwaarden niet beperken of anderszins aantasten.


SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als informatie beschikbaar gesteld op deze site niet juist, niet volledig of niet actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden ingeroepen of worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder overleg met primaire, nauwkeurigere, meer volledige of meer tijdige bronnen van informatie . Het vertrouwen op het materiaal op deze site is op eigen risico. Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie, per definitie, niet actueel en is uitsluitend bedoeld voor uw referentie. Wij behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site ten allen tijde wijzigen, maar we hebben geen verplichting om enige informatie op onze site te updaten. Je gaat ermee akkoord dat het jouw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te monitoren .


SECTIE 4 - WIJZIGINGEN AAN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen voor onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om op elk gewenst moment de Service te wijzigen of stop te zetten (of een deel of inhoud daarvan) zonder voorafgaande kennisgeving. Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor een wijziging, prijsveranderingen, schorsing of stopzetting van de dienst .


SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten kunnen uitsluitend online beschikbaar via de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en zijn onderhevig aan terugkeren of uitwisseling alleen volgens onze Return Policy. We hebben alles in het werk gezet om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van elke kleur van uw beeldscherm nauwkeurig zal zijn. Wij behouden ons het recht, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. Wij kunnen dit recht uitoefenen op een case-by-case basis.
Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle beschrijvingen van producten of prijsstellingen van producten zijn onderwerp van verandering op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving, naar goeddunken van ons. Wij behouden ons het recht voor om een ​​product te allen tijde te beëindigen. Wij garanderen niet dat de kwaliteit van de producten, diensten, informatie of ander materiaal door u gekocht of verkregen zal voldoen aan uw verwachtingen, of dat eventuele fouten in de dienst zullen worden gecorrigeerd.


SECTIE 6 - JUISTHEID VAN FACTURATIE EN ACCOUNT INFORMATIE 

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u plaatst bij ons te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, hoeveelheden beperken of annuleren gekocht per persoon, per huishouden of per bestelling. Deze beperkingen kunnen onder meer inhouden bestellingen geplaatst door of onder hetzelfde klantnummer, dezelfde creditcard, en / of bestellingen die hetzelfde facturatie adres en / of verzendadres gebruiken. In het geval dat we een verandering maken in een order of een bestelling annuleren, kunnen we proberen om u dit te melden door contact op te nemen via e-mail en / of factuuradres / telefoonnummer doorgegeven op het moment dat de order geplaatst is. Wij behouden ons het recht orders te beperken of te verbieden die, naar eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst door dealers, wederverkopers of distributeurs. U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountgegevens te verschaffen voor alle aankopen in onze winkel. U stemt ermee in om meteen uw account en andere informatie, met inbegrip van uw e-mailadres en creditcardnummers en vervaldata, te updaten zodat wij uw transacties kunnen voltooien en contact met u opnemen als dat nodig is.

Voor meer informatie raadpleegt u ons retourbeleid.


SECTIE 7 - OPTIONELE TOOLS

Wij kunnen u van toegang voorzien tot de tools van derden waarover wij noch controle noch ingang hebben. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke instrumenten "zoals het is" en "zoals beschikbaar" zonder enige garanties, toezeggingen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder goedkeuring. Wij hebben geen enkele aansprakelijkheid voortvloeiend uit of verband houdend met uw gebruik van de optionele hulpprogramma's van derden. Elk gebruik door u van optionele instrumenten aangeboden via de site is geheel op eigen risico en discretie en u moet ervoor zorgen dat u bekend bent met en de voorwaarden goedkeurt waaronder hulpmiddelen worden verstrekt door de desbetreffende externe leverancier(s). We kunnen ook, in de toekomst, nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de website (met inbegrip van de release van nieuwe instrumenten en middelen). Dergelijke nieuwe functies en/of diensten zijn tevens onderworpen aan deze gebruiksvoorwaarden .


SECTIE 8 - DERDE PARTIJ LINKS

Bepaalde inhoud, producten en diensten die beschikbaar zijn via onze service kunnen materialen van derden bevatten. Links van derden op deze site kan u doorschakelen naar websites van derden die niet zijn aangesloten bij ons. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de behandeling of het evalueren van de inhoud of de nauwkeurigheid hiervan en we garanderen niet en zullen geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid hebben voor eventuele derde partij materialen of websites, of voor enige andere materialen, producten of diensten van derden. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, middelen, inhoud, of enige andere transacties gedaan in verband met de websites van derden. Lees zorgvuldig het beleid en de praktijken van de derde partij en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u deelneemt aan een transactie. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden dienen te worden gericht aan de derde partij .


SECTIE 9 - COMMENTAREN VAN GEBRUIKERS, FEEDBACK & ANDERE INZENDINGEN

Indien u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen stuurt (bijvoorbeeld wedstrijdinzendingen) of zonder een verzoek van ons je creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen, of andere materialen stuurt, of online, via e-mail, per post, of anderszins (collectief, 'opmerkingen'), gaat u ermee akkoord dat wij in elke medium elke commentaar die u ons stuurt, op elk moment dan ook, zonder beperking, mogen bewerken, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en anders gebruiken die u uit naar ons. Wij zijn en zullen onder geen beding verplicht zijn (1) Om een ​​reactie in het vertrouwen te behouden; (2) tot vergoeding van eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op eventuele opmerkingen. Wij kunnen, maar hebben geen verplichting om inhoud, te bewaken, te bewerken of te verwijderen die wij beschouwen, naar ons eigen goeddunken, als onwettig, beledigend, bedreigend, smadelijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins verwerpelijk of die de intellectuele eigendom van welke partij dan ook of deze gebruiksvoorwaarden schenden. U gaat ermee akkoord dat uw commentaar enig recht van een derde partij niet zal schenden, waaronder het auteursrecht, merkenrecht, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw commentaar geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zal bevatten, of een computervirus of andere malware die op enige wijze een effect zou kunnen hebben op de werking van de Service of een gerelateerde website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, doen alsof u iemand anders bent dan uzelf, of op een of andere wijze ons of derde partijen misleiden met betrekking tot de oorsprong van eventuele opmerkingen. U en enkel u alleen bent zelf verantwoordelijk voor eventuele opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele opmerkingen geplaatst door u of een derde partij.


SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Jouw inzending van persoonlijke informatie via onze website is beheerd door ons Privacy Beleid. Om ons Privacy Beleid te bekijken.


SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN 

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan die typografische fouten, onjuistheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, transittijden en de beschikbaarheid. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of te actualiseren of bestellingen te annuleren, indien gegevens op de Service of op een verwante website onjuist zijn, ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend). Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een verwante website te updaten, te wijzigen of te verduidelijken, waaronder, zonder beperking, prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen gespecificeerde update of vernieuwde data toegepast in de Service of op een verwante website, moet genomen worden om aan te geven dat alle informatie in de Service of op een verwante website gewijzigd of bijgewerkt is.


SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

In aanvulling op andere verbodsbepalingen zoals uiteengezet in de Algemene Voorwaarden, bent u verboden het gebruik van de site of de inhoud ervan: (a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen te vragen om uit te voeren of deel te nemen aan onwettige handelingen; (C) om enige internationale, federale, provinciale of nationale of regionale wetgeving, regels, wetten, of de plaatselijke verordeningen te overtreden; (d)  om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden; (e) om te kwellen, te mishandelen,te beledigen,te schaden,te belasteren,te kleineren, te intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enige andere vorm van kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die zullen of kunnen gebruikt worden op een manier die de functionaliteit of de werking van de Service of van een verwante website, andere websites of internet zullen beïnvloeden; (h) het verzamelen of bijhouden van de persoonlijke gegevens van anderen; (I) om te spammen; (J) voor elke obsceen of immoreel doel; of (k) de beveiligingskenmerken van de Service of een gerelateerde website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of gerelateerde website te beëindigen voor het overtreden van een van de verboden gebruiken.


SECTIE 13 - AANSPRAKELIJKHEIDSVERKLARING, BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen, verklaren of veilig stellen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn. Wij garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen uit het gebruik van de Service accuraat of betrouwbaar zal zijn. U stemt ermee in dat wij van tijd tot tijd de service kunnen verwijderen voor onbepaalde tijd of de service op elk gewenst moment kunnen annuleren, zonder kennisgeving aan u. U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of onvermogen tot gebruik, van de service op eigen risico is. De service en alle producten en diensten aan u geleverd door de Service (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) voorzien 'zoals is' en 'zoals beschikbaar' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met inbegrip van alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, handelskwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk. In geen geval worden Oh my goodies, onze bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, contractanten, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk gesteld voor enig letsel, verlies, claims, of enige directe, indirecte, incidentiele, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, met inbegrip van, zonder beperking, gederfde winst, verloren inkomsten, gemiste besparingen, verlies van gegevens, de kosten van vervanging, of een soortgelijke schade, hetzij opgesteld in contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Service of de enige producten verkregen met behulp van de Service, of voor enige andere claim op een of andere wijze gerelateerd met uw gebruik van de Service of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, fouten of weglatingen in de inhoud, of enig verlies of schade, van welke aard dan ook ontstaan ​​als gevolg van het gebruik van de Service of enige inhoud (of product) geplaatst, verzonden of anderszins beschikbaar gesteld via de Service, zelfs indien geadviseerd over hun mogelijkheden. Aangezien sommige staten of rechtsgebieden ​​de uitsluiting of de beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet toestaan, in dergelijke landen of jurisdicties, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het zover maximaal is toegestaan ​​door de wet.


SECTIE 14 - VRIJWARING

Je gaat ermee akkoord Oh my goodies en ons moederbedrijf , dochterondernemingen, gelieerde bedrijven, partners , functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers te vrijwaren en te verdedigen van elke claim of eis , inclusief redelijke honoraria van advocaten, gemaakt door derden als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze Algemene Voorwaarden of de documenten die ze opnemen door middel van verwijzing, of uw schending van de wet of de rechten van een derde partij .


SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden als onwettig, nietig of niet afdwingbaar worden bepaald, zullen deze bepalingen, niettemin uitvoerbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare gedeelte zal geacht worden gesplitst te worden van deze Voorwaarden van de Service, zulke vaststellingen zullen geen afbreuk doen aan de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige overige bepalingen.


SECTIE 16 - BEEINDIGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen ontstaan vóór de datum van beëindiging zullen de beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden overleven. Deze Algemene Voorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat deze wordt beëindigd door u of ons. U kunt deze gebruiksvoorwaarden ten allen tijde opzeggen door ons te verwittigen, dat u niet langer wenst om onze diensten te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site. Als u, naar ons eigen oordeel, faalt, of we vermoeden dat je gefaald hebt, om te voldoen aan een voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen we ook deze overeenkomst ten allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving opzeggen en je blijft aansprakelijk voor alle bedragen tot en met de datum van beëindiging; en/of op grond hiervan kunnen wij u de toegang ontzeggen tot onze Services (of een deel daarvan) .


SECTIE 17 - VOLLEDIG AKKOORD

Het falen van ons om enig recht of bepaling van deze Algemene Voorwaarden uit te oefenen of af te dwingen zal geen verklaring van afstand van dit recht bepalen. Deze Algemene Voorwaarden en alle beleidsregels of werkingsregels geplaatst door ons op deze site of met betrekking tot de Service vormen de gehele overeenkomst en alle afspraken tussen u en ons en en beheren uw gebruik van de Service , vervangend alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, alle voorgaande versies van de Terms of Service ). Onduidelijkheden in de interpretatie van deze Algemene Voorwaarden zullen niet worden opgevat tegen de opstellende partij .


SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Voorwaarden en alle afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services verlenen zullen worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

Voor geschillen kan je ook terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution).


SECTIE 19 - VERANDERINGEN AAN DE TERMS OF SERVICE

U kunt de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig onderdeel van deze Algemene Voorwaarden te bewerken, te wijzigen of te vervangen door het plaatsen van updates en wijzigingen op onze website. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of de toegang tot onze website of de Service na de bekendmaking van eventuele wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden betekent acceptatie van deze wijzigingen.


SECTIE 20 - CONTACT INFORMATIE

Vragen over deze Terms of Service dienen gestuurd te worden naar jan@inteiro.be.